OVER MIJ 

Mijn naam is Henriëtte, en ik begeleid en coach graag mensen die tijdelijk, of voor langere tijd hulp nodig hebben om hun leven (weer) op de rit te krijgen. Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik eerst verscheidene jaren binnen de jeugdzorg gewerkt, en daarna de overstap naar de psychiatrie gemaakt waar ik als ambulant begeleidster mensen heb ondersteund op het gebied van wonen, werken en dagbesteding.  

Persoonlijke ontwikkeling is voor mij erg belangrijk, zowel in mijn werk als privé. Ik ben enthousiast, heb plezier in wat ik doe en ben erg gedreven. Uitgangspunt in mijn handelen is dat ik altijd uitga van iemands eigen kracht, wensen en mogelijkheden. 

Door de invoering van de WMO staat de kwaliteit van zorg aan (kwetsbare) mensen onder druk. Als zorgverlener vind ik het ontzettend belangrijk om met oog, oor en hart voor de klant, alle tijd en aandacht te geven die iemand nodig heeft. 

Ik heb gemerkt dat ik zowel in mijn werk als privé, gewaardeerd word om mijn luisterend oor, het rust kunnen brengen in hectische situaties, het creëren van overzicht en structuur, en het begeleiden, motiveren en coachen van mensen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden of in beweging krijgen bij veranderingen. In mijn werk als organizer komen mijn kennis, ervaringen en persoonlijke kwaliteiten samen.

Als organizer wil ik jou graag helpen om (weer) grip te krijgen op spullen, (digitale) administratie of tijd. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan leren opruimen en organiseren, maar dat dit veel meer is dan een 'technisch kunstje' alleen. Als jij begrijpt wat maakt dat je in bepaalde situatie terecht bent gekomen, en zelf meer inzicht krijgt in jouw eigen denk- en gedragspatronen, dan is de kans op een blijvende gedragsverandering veel groter! Dat betekent dat mijn rol dan ook vooral vragend en coachend is, zodat jij je eigen antwoorden en passende oplossingen vindt voor jouw eigen vraagstuk.

Soms blijkt dat er structureel ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in geval van ziekte, ouderdom of een beperking. Ook daarin wil en kan ik graag van dienst zijn. 

Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (www.nbpo.nl) Dat betekent dat ik werk volgens de beroepscode van deze vereniging, die onder andere geheimhouding garandeert.

Je kunt mij ook vinden op www.linkedin.com/in/henriettemoes