SPECIALISME

Psychiatrie

Als ambulant begeleidster in de psychiatrie heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen met een ziekte of beperking, zoals o.a. een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en/of AD(H)D. Als organizer kan ik deze ervaring inzetten bij mensen die (blijvend) ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ik kan begeleiding bieden bij:

  • Het aanbrengen van structuur, of bij (het aanleren van) praktische vaardigheden 
  • Het overzichtelijk indelen, en op orde houden van de leefomgeving
  • Het ordenen en opruimen van de administratie in een overzichtelijk systeem
  • Het plannen en organiseren van taken en activiteiten
  • Het ontwerpen van een dag- of weekplanning
  • Het voorbespreken van ingewikkelde activiteiten of beslissingen

Senioren

De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ik bied (structurele) praktische hulp en ondersteuning bij dagelijkse zaken die de klant moeite kosten. Hiermee kunnen ook de mogelijk aanwezige mantelzorgers ontlast worden. Ik kan ondersteuning bieden bij:

  • Het op orde houden van de administratie
  • Het begrijpen en afhandelen van ingewikkelde papieren
  • Ontlasten mantelzorgers door praktische (regel)zaken van hen over te nemen
  • Verhuizing naar zorginstelling of kleinere woning