WERKWIJZE 

Eerste contact

Wanneer je ondersteuning van mij denkt te kunnen gebruiken, of eerst graag meer informatie wilt; kun je vrijblijvend contact met mij opnemen via telefoon, e-mail of het contactformulier. 

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek vindt altijd daar plaats, waar jouw vraag zich afspeelt; dus thuis of op de werkplek. Ik kom bij je langs om samen de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen, en te bespreken hoe ik hierbij van dienst kan zijn, en samen stellen we doelen vast. Aan de hand van dit gesprek schrijf ik een plan van aanpak, maak ik een inschatting van de benodigde tijd en stel de daarbij behorende offerte op. Wanneer je hiermee akkoord gaat, maken we een eerste werkafspraak. Het kennismakingsgesprek is gratis en verplicht je tot niets; ook als het niet tot een vervolg komt.

Werkafspraak

Tijdens een werkafspraak gaan we samen aan de slag.  Hoe lang deze afspraak duurt hangt geheel af van jouw wensen en mogelijkheden. Dit is minimaal twee uur en maximaal 1 dagdeel (4 uur). Hoeveel werkafspraken er volgen is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Soms is de vraag binnen een paar uur opgelost, soms binnen enkele weken; maar het kan ook zijn dat er structureel/blijvend ondersteuning gewenst is. Indien het een grotere, langere opdracht betreft; evalueren we samen met regelmaat hoe de stand van zaken is, en of het plan van aanpak bijgesteld dient te worden.

Nazorg

Wanneer de opdracht naar jouw tevredenheid is volbracht, ronden we deze af. Mogelijk heb je behoefte aan nazorgcontact, waarin ik jou nog enige tijd op afstand kan ondersteunen. Dit kan telefonisch of via e-mail. In de laatste werkafspraak bespreken we jouw eventuele wensen hierover. 

En verder

Wat jouw vraag aan mij ook is; ik lever altijd maatwerk. Dat betekent dat ik aansluit bij jouw situatie, wensen en mogelijkheden. Ik ondersteun en coach jou bij het hele proces; maar  uiteraard beslis jij altijd zelf over jouw eigen spullen. Ik doe alles in overleg en met respect voor jouw privacy en eigendommen. En vanzelfsprekend gooi ik nooit iets weg wat van jou is.